StartPodlasie - informacja o regioniePlany miastKatalog: Firmy, Towary, UsługiSzukaj kontekstowoSzukaj szczegółowoOgłoszeniaPrzetargiMapa serwisu
TRANSPORT CIĘŻAROWY
Ustaw jako stronę startową Dodaj nas do ulubionych
 Wyszukiwanie kontekstowe firm-> wyszukiwanie szczegółowe
Wpisz nazwę szukanej firmy, towaru lub usługi:

Jesteś zainteresowany(a) naszą ofertą? Wpełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.
 Gmina Białystok - szczegółowe informacje

Gmina Białystok

Charakterystyka gminy

Miasto Białystok położone jest w centrum Województwa Podlaskiego, na Nizinie Podlaskiej, w makroregionie Wysoczyzny Białostockiej. Jest to największe miasto w Polsce północno - wschodniej, stolica Województwa Podlaskiego. Niektórzy nazwę Białystok wiążą z "białym stokiem", bardziej prawdopodobną wersją jest twierdzenie, że określenie "stok" oznaczało kiedyś rzekę.

Historia

Data powstania osady Białystok jest trudna do ustalenia. Według legendy założył ją książę litewski Giedymin w 1320 roku. Niestety tego faktu nie potwierdzają źródła historyczne. Osada powstała prawdopodobnie dopiero na przełomie XV i XVI wieku. Ziemia białostocka należała początkowo do Raczki Tabutowicza, później przeszła w ręce Mikołaja Raczkowicza, po nim dobra przejął ród Wiesiołowskich. Po bezpotomnej śmierci ostatniego z rodu Wiesiołowskich, Białystok został włączony do starostwa tykocińskiego, które za zasługi w wojnie ze Szwedami otrzymał Stefan Czarniecki. W późniejszych latach ziemia białostocka przypadła rodowi Branickich. Najbardziej dynamiczny rozwój osady nastąpił w okresie, gdy dobra te należały do Jana Klemensa Branickiego. Prawa miejskie magdeburskie otrzymał Białystok od króla Augusta III w 1749 roku. Dwór Branickich odwiedzali władcy polscy, tacy jak: August II, August III, Stanisław August Poniatowski, a także cesarz Austrii Józef II, przyszły car Rosji Paweł i przyszły król Francji Ludwik XVIII.
Po III rozbiorze Białystok wszedł w skład państwa Pruskiego a po pokoju w Tylży jako Obwód Białostocki został wcielony do Cesarstwa Rosyjskiego. W 1842 roku Rosjanie zlikwidowali odrębność Obwodu wcielając go do guberni grodzieńskiej. Utworzenie granicy celnej między Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim spowodowało przeniesienie w te rejony przemysłu włókienniczego. Dodatkowym pozytywnym impulsem dla rozwoju miasta było wybudowanie kolei warszawsko - petersburskiej. Dzięki niej Białystok stał się ważnym węzłem komunikacyjnym. W czasie wojny polsko - bolszewickiej w 1920r. w mieście znajdowała się siedziba Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski z Feliksem Dzierżyńskim na czele. W okresie międzywojennym Białystok znacznie się rozwinął. Powstały nowe zakłady przemysłowe. Uporządkowano chaotyczną zabudowę.
W czasie II wojny światowej najpierw sowieci a później hitlerowcy prowadzili na tym obszarze politykę terroru. Mimo tego istniał bardzo silny ruch niepodległościowy kierowany przez Armię Krajową. W mieście istniało bardzo liczne getto Żydowskie. Białystok bardzo ucierpiał w trakcie wojny, został zniszczony w 75%. Po wojnie miasto stopniowo zaczęło odbudowywać się ze zniszczeń.

Infrastruktura

Z sieci wodociągowej korzysta w Białymstoku 279,5 tys. mieszkańców (97,6%), z sieci kanalizacyjnej 253,1 tys. (88,4%), natomiast z gazowej 255,7 tys. (89,3%). Miasto obsługuje jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 175.500 m3/dobę. Białystok dysponuje wysypiskiem odpadów przemysłowych oraz odpadów komunalnych położonym w Hryniewiczach.

Gospodarka

Białystok jest największym ośrodkiem gospodarczym w regionie północno - wschodnim. W gospodarce Białegostoku dominują małe zakłady i firmy, zatrudniające do 5 osób. Na rozwój gospodarki miasta duży wpływ ma przygraniczne położenie, sprzyjające połączenia komunikacyjne, bardzo dobry stan środowiska, tradycje przemysłowe, naukowe i kulturalne. Pod koniec 2001 roku zarejestrowanych było w Białymstoku 33.291 podmiotów gospodarczych. Zakłady przemysłowe produkują głównie artykuły spożywcze i napoje oraz tkaniny i wyroby odzieżowe. W ostatnich latach zanotowano dynamiczny rozwój sektora handlu i usług. Zagranicznych i krajowych inwestorów przyciąga duża liczba terenów do zagospodarowania.

Kultura, rozrywka, sport

Białystok jest regionalnym ośrodkiem akademickim i naukowym. W mieście funkcjonuje 57 szkół podstawowych, 37 gimnazjów, 39 liceów ogólnokształcących oraz 15 uczelni wyższych. Największe z białostockich uczelni wyższych to: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej. W mieście działają liczne kluby sportowe. Bazę sportową miasta stanowią stadiony, korty tenisowe, boiska, pływalnie, Ośrodek Sportów Wodnych oraz sztuczne lodowisko.
Białystok jest centrum kulturalnym makroregionu północno-wschodniego. Znajduje się tutaj wiele wyjątkowych zabytków, instytucji i organizacji kulturalnych. W mieście działa wiele ośrodków kultury, m.in.: Białostocki Ośrodek Kultury, Dom Kultury "Śródmieście", Młodzieżowy Dom Kultury, czy też Wojewódzki Osrodek Animacji Kultury. Miasto jest również miejscem ciekawych cyklicznych imprez muzycznych, teatralnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Walory turystyczne gminy

Białystok jest stolicą regionu Polski zwanego "Zielonymi Płucami Polski". Jest to doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Około 32 % powierzchni miasta zajmują tereny zielone, w tym 2 rezerwaty przyrody. Miasto oferuje wiele atrakcji turystycznych. Wypoczynkowi sprzyja dobrze rozwinięta baza noclegowo - gastronomiczna.

Atrakcje przyrodnicze

  1. Rezerwaty przyrody miasta Białystok:
Las Zwierzyniecki - powstał w 1996r., zachowany ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostan o charakterze grądu wilgotnego.
Antoniuk - pow. 1995r. zachowany ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostan o dużym stopniu naturalności.

Zabytki

Rynek zwany obecnie Rynkiem Kościuszki.
Kościół katedralny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - (Stary Kościół)- najstarszy zachowany zabytek w mieście, ukończony w 1621r. Ufundował go Piotr Wiesiołowski Młodszy. W czasach Jana Klemensa Branickiego dokonano przebudowy obiektu, dzięki której wnętrze uzyskało wystrój rokokowy. Szczególną uwagę zwracają osiemnastowieczne organy, a także pomnik Jana Klemensa Branickiego wystawiony w 1775 r. przez Izabelę Branicką.
Kościół Farny - neogotycki kościół dobudowany na początku XX wieku według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego
Ratusz z wieżą zegarową - jego budowę ukończono w 1761 roku. W budynku tym mieści się obecnie siedziba Muzeum Okręgowego, posiadającego bogate zbiory z dziedziny sztuki, etnografii i archeologii.
Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy - zbudowana w latach 1843 - 1846 na miejscu starej drewnianej świątyni unickiej. Cerkiew ma charakter bizantyjski.
Cerkiew Św. Marii Magdaleny - zbudowana w latach 1741-58, fundacji Jana Klemensa Branickiego
Pałac Branickich - zaprojektowany został przez świetnych architektów baroku: Jana Henryka Klemma, Jana Zygmunta Dejbela, Jakuba Fontanę. Kształt pałacu nawiązywał do wielkich barokowych założeń francuskich. Była to rezydencja, która jako jedna z nielicznych spełniała wymagania ówczesnej, niezwykle skomplikowanej z dzisiejszego punktu widzenia etykiety przyjmowania koronowanych głów.
"Dom Koniuszego" - z 1771 roku, służył Branickim do przyjmowania nieco mniej znamienitych.
Kościół św. Rocha -"pomnik" odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r. Budowę jego rozpoczęto w 1928 roku, a ukończono po II wojnie światowej. Jest to jedna z najciekawszych budowli w Europie okresu międzywojennego.

Jeżeli pragniesz skorzystać z danych umieszczonych na E-podlasie.pl w swoim serwisie obowiązkowo umieść np. pod tekstem adres źródła tzn.:
region.e-podlasie.pl lub www.e-podlasie.pl jako DZIAŁAJĄCY LINK.
Dziękujemy.
 Mapa gminy Białystok
Mapa gminy Białystok Gmina Białystok Gmina Choroszcz Gmina Czarna Białostocka Gmina Dobrzyniewo Duże Gmina Gródek Gmina Juchnowiec Kościelny Gmina Łapy Gmina Michałowo Gmina Poświętne Gmina Supraśl Gmina Suraż Gmina Turośń Kościelna Gmina Tykocin Gmina Wasilków Gmina Zabłudów Gmina Zawady Miasto powiatowe: Białystok
 Informacje ogólne
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel. 085 869 60 00
fax 085 869 62 65
http://www.bialystok.pl
e-mail: promocja@um.bialystok.pl

Władze samorządowe

Prezydent Miasta - Tadeusz Truskolaski
Przewodniczący Rady - Włodzimierz Leszek Kusak

 Polecamy z regionu
CENTRUM PEDIATRII, ALERGOLOGII, PSYCHODIETETYKI I LECZENIA CHORÓB SOMATYCZNYCH U DZIECI Z AUTYZMEM. DR HAB. N. MED. JOLANTA WASILEWSKA  »
Białystok, ul. Młynowa 38/ U10
ALER MEDICA - GABINET ALERGOLOGICZNY DR NAUK MED. TERESA PIOTROWSKA ALERGOLOG BIAŁYSTOK - PODLASIE  »
Białystok, ul. Młynowa 38 Lok. 4/6
AMPER - TUR KONSTRUKCJE STALOWE, KONSTRUKCJE I MODERNIZACJE HAL PRZEMYSŁOWYCH, BALUSTRADY NIERDZEWNE, BRAMY, OGRODZENIA. USŁUGI CIĘCIA PLAZMĄ, USŁUGI SPAWALNICZE. BIAŁYSTOK - TURCZYN  »
wieś Turczyn, 6
PRO ART SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA BIAŁYSTOK, ŁAPY, CZARNA BIAŁOSTOCKA  »
Białystok, ul. Pogodna 12
PHOTOGRAPHY WERONIKA TROJANOWSKA BIAŁYSTOK - PODLASIE  »
Białystok, ul. Włościańska 79
FOTOGRAF ANNA STELLA TROJANOWSKA BIAŁYSTOK - PODLASIE  »
Białystok, ul. Włościańska 79
IZOLBUD LESŁAW MACIEJCZAK - DOCIEPLENIA ELEWACJI, POKRYCIA I IZOLACJE Z PAP TERMOZGRZEWALNYCH, ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE BIAŁYSTOK  »
Białystok, ul. Bukowa 17
GABINET ANGIOLOGICZNO - CHIRURGICZNY DR N. MED. PIOTR LISOWSKI. ANGIOLOG - SPECJALISTA CHORÓB NACZYŃ, SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ. BIAŁYSTOK - PODLASIE  »
Białystok, ul. 1000 - Lecia PP 10 A lok. 64
PRO ART TADEUSZ TROJANOWSKI IMPREZY KULTURALNE, KONCERTY, FESTIWALE, SZKOŁY MUZYCZNE BIAŁYSTOK - PODLASIE  »
Białystok, ul. Włościańska 79
AL - IK PHU SŁAWOMIR JURCZUK - ALARMY, MONITORING, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, SYSTEMY PPOŻ, NAGŁOŚNIENIA OBIEKTÓW - BIAŁYSTOK  »
Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 5
BRAMICA S.C.  »
Białystok, ul. Choroszczańska 33 lok.9
PORADNIA POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNA DR NAUK MED. MAREK DĄBROWSKI  »
Białystok, ul. Przejazd 2A LOK.203
TECHNOSAN PPUH SP. Z O.O.  »
Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23
TECHNOSAN PPUH SP. Z O.O.  »
Białystok, ul. Elewatorska 7
BOGUSŁAW FALKOWSKI - SPECJALISTA CHIRURGII URAZOWEJ. PRAKTYKA LEKARSKA BIAŁYSTOK. ARTROSKOPIE KOLANA  »
Białystok, ul. Fabryczna 39
 Przetargiwięcej... ->
Kolagen
Brak przetargów.
 Ogłoszeniawięcej... ->
Skup monolitu ceramicznego w Twojej okolicy
Kupujemy a także przerabiamy wszelkiego rodzaju...  Więcej »
Kupie Mercedesa 124 !! 190 !!
Kupię Mercedesa 124 i 190 Tylko Diesel Stan...  Więcej »
Praca w Niemczech jako Opiekunka osób starszych!...
Secawo to stabilność i satysfakcja....  Więcej »
Garaże blaszane, kojce dla psów, hala stalowa
Firma Didex-Stal istnieje na rynku od 1996 roku....  Więcej »
Konstrukcje stalowe i biuro projektowe - ABL-Tech
ABL-Tech to dynamicznie rozwijająca się firma...  Więcej »
 Wiadomości regionalne
© Radio Białystok
System zawiera: branż:52, podbranż:390, haseł:15482    Liczba firm:36015
Przywiązania do firm: branże:60606, podbranże:84093, hasła:323378
Kim jesteśmy, Kontakt, Nasza oferta, Współpraca
© Podlaskie Centrum Informacji 2000-2018
Valid HTML 4.01 Transitional